Handlingsplan

Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter 2017–2019

Syftet med handlingsplanen är att vägleda nämnder och bolagsstyrelser i arbetet att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism.

Sammanfattning

Handlingsplanens omfattning

Handlingsplanen omfattar Uppsala kommuns nämnder och bolagsstyrelser. Planen ska säkerställa arbetet i de kommunala verksamheterna och samverkan med andra aktörer och civilsamhället. 

Handlingsplanen utgår från fyra målområden:

  • styrning, organisering och samordning
  • främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering
  • stöd till de som utsätts för diskriminering och rasism
  • motverka konflikt – kommunen motverkar hatbrott och erbjuder konflikthantering.

För varje målområde finns ett antal prioriterade åtgärder som ska genomföras under planperioden 2017–2019.