Information

Handbok för normkreativt arbete

En handbok för normkreativt arbete inom föreningslivet. Handboken har tagits fram av Uppsala kommun och föreningslivet.

Sammanfattning

Under ett år har föreningar i Uppsala kommun arbetat med normkritik och HBTQ-frågor i projektet Alla är inkluderade - för en jämställd, jämlik och normkritisk förening. Detta arbete har samlats i en handbok som ska hjälpa föreningar att bli mer jämställda.