Handlingsplan

Gymnasieskolans handlingsplan mot narkotika

Gymnasieskolornas handlingsplan mot narkotika förklarar hur arbetet med att göra skolan till en narkotikafri miljö går till. 

Sammanfattning

Några av huvudpunkterna i handlingsprogrammet:

  • Skolmiljön ska vara fri från narkotikaklassade preparat (narkotika).
  • Allt bruk av narkotika är narkotikamissbruk (om ej föreskrivet av läkare).
  • Alla på skolan, så väl personal som elever, ska aktivt bekämpa och verka mot narkotikamissbruk.
  • Vid misstankar om narkotikamissbruk, ska elevhälsa/skolledning snarast kontaktas.