Information

Grundvattenrör, infiltration och markbädd

Du kan behöva grundvattenrör för att mäta avstånd mellan grundvattennivå och spridarlagret i en infiltration eller markbädd.

Dokument

Grundvattenrör, infiltration och markbädd

PDF, 160 KB | Lyssna

Informationsblad om hur du anlägger ett grundvattenrör.

Sammanfattning

Informationsblad om hur du anlägger ett grundvattenrör.