Rapport

Granskningsrapport Uppsala R2 AB för 2018

Sammanfattning

Bolaget har under år 2018 varit vilande.