Rapport

Granskningsrapport av kommunens årsbokslut och årsredovisning 2016

KPMG har fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Sammanfattning

Uppdraget är att granska årsredovisningen med syftet att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.