Rapport

Granskning: Internkontroll av redovisningsprocessen 2015

PwC har granskat internkontroll av redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2015.