Rapport

Granskning av Uppsala kommuns hemvård, januari 2014

PwC har granskat kommunens hemvård.

Sammanfattning

Den genomförda granskningen berör kommunens hemvård och består av två delar:

  • biståndshandläggning
  • ersättningen till produktionen.

Granskningens revisionsfråga är att bedöma om äldrenämnden säkerställt att hemvården bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med lagstiftning och fullmäktiges och nämndens mål för verksamheten.