Rapport

Granskning av styrning och uppföljning av insatsen boende med stöd, oktober 2014

PwC har granskat kommunens styrning och uppföljning av insatsen Boende med stöd.

Sammanfattning

Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga

  • Har socialnämnden för barn och unga säkerställt en ändmålsenlig styrning och uppföljning av placeringar av ungdomar i stödboende?