Rapport

Granskning av styrelser och nämnder: internkontroll, uppföljning av åtgärder utifrån revisionens uppdrag och uppföljning av ekonomi och verksamhet, december 2014.

PwC har sammanställt och bedömt nämnders och styrelsers arbete med intern kontroll 2013.

Sammanfattning

Sammanställning grundas på en genomgång av ärenden som behandlats i styrelser och nämnder enligt nämndsprotokollen för 2013.

Sammanställningen omfattar

  • intern kontroll
  • uppföljning av åtgärder utifrån revisionens rapportering
  • uppföljning av ekonomi och verksamhet.