Rapport

Granskning av Studentstaden i Uppsala AB 2016

Kommunrevisionen har granskat verksamheten hos Studentstaden i Uppsala AB år 2016.

Sammanfattning

Granskning har utgått från de beslut som bolagets ägare fattat och har granskat om besluten verkställts och att verksamheten håller sig inom bolagsordningens ramar.