Rapport

Granskning av särskilt stöd till barn 2018

Sammanfattning

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska området särskilt stöd till barn. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.