Rapport

Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK, februari 2014

PwC har på uppdrag av Uppsala kommuns revisorer genomfört en granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK).

Sammanfattning

Granskningen har sett över rutiner och hantering av anställningar och förtroendekänsliga poster i med särskilt fokus på attestering av kostnader och utgifter som berör attestanten själv.