Rapport

Granskning av pedagogiska lokaler, november 2015

PwC har genomfört en granskning avseende pedagogiska lokaler i kommunkoncernen.

Sammanfattning

Granskningen övergripande fråga har varit om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning av kommunens behov av pedagogiska lokaler och bedrivs lokalverksamheten kostnadseffektivt.