Rapport

Granskning av ny IT-organisation och styrmodell, september 2015

PwC har genomfört en översiktlig granskning av den nya IT-organisationen.

Sammanfattning

Granskningens övergripande revisionsfråga är:

  • Finns förutsättningar för att den nya IT-organisationen ska kunna möta kommunens behov av ändamålsenligt och kostnadseffektivt IT-stöd?