Rapport

Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län, december 2015

Revisorerna i Enköpings kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun och Landstinget i Uppsala län har i ett samprojekt granskat hur ansvariga nämnder (i landstinget och kommunerna) säkerställer att länets invånare får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg genom insatser nära bostaden.

Sammanfattning

Granskningen har sett över:

  • närvårdsarbetets styrning och organisation i olika delar av länet
  • resurser för närvårdsarbetet
  • hur resultat av närvårdsarbetet följs upp.