Rapport

Granskning av måluppföljning och måluppfyllelse 2016

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska kommunens måluppföljning och måluppfyllelse.

Sammanfattning

Syftet med granskningen har varit att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna läpande under året styr mot kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Revisorerna har därför granskat: 

  • om kommunstyrelsen och nämnderna har planerat och beslutat om hur fullmäktiges mål ska nås
  • om kommunstyrelsen och nämnderna följer upp resultaten löpande under året.