Rapport

Granskning av löneutbetalningar 2017

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun granskat kommunens processer och kontroller för utbetalning av löner.

Sammanfattning

Efter genomförd granskning är KPMG:s bedömning att processer och kontroller i stort är ändamålsenligt utformade. Däremot har vi kunnat konstatera att attester av utbetald lön fortfarande inte görs i enlighet med fastställda rutiner. Ungefär en femtedel av alla löner attesteras inte.