Rapport

Granskning av Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB 2016

Kommunrevisionen har granskat verksamheten hos Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB år 2016.

Sammanfattning

Revisionen har granskat bolagets arbete med risker.