Rapport

Granskning av kommunens tillsyn över fristående förskolor 2016

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska kommunens tillsyn över fristående förskolor.

Sammanfattning

Granskningens övergripande syfte är att bedöma hur kommunen utövar sitt tillsynesansvar. 

Granskningen utgår från följande frågor

  • Har nämnden en plan för tillsynesansvaret?
  • Hur ser kommunens organisation för tillsyn ut? 
  • Vilka områden har tillsynen omfattat? 
  • Vilka beslut om åtgärder tar kommunen? 
  • Vilken uppföljning sker efter tillsyn?