Rapport

Granskning av kommunens hantering av avslut av anställningar

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Kommunal Sektor inom PwC genomfört en granskning av hur kommunen hanterar avslut av anställningar.

Sammanfattning

Granskningen syftar till att undersöka om kommunen har en tillfredsställande och effektiv process inför och i samband med frågor som rör avslut av anställningar.