Rapport

Granskning arbete och beredskap för extraordinära händelser

Kommunrevisionen har granskat kommunens arbete och beredskap för extraordinära händelser och höjd beredskap.

Sammanfattning

Efter genomförd granskning är den sammantagna bedömningen att det finns förbättringsområden vad gäller Uppsala kommuns systematiska arbete och beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap.