Rapport

Granskning av IT-processer och generella IT-kontroller 2016

Kommunrevisionen har granskat kommunens IT-processer och generella IT-kontroller.

Sammanfattning

Granskningen innehåller en översiktlig kartläggning och bedömning inom:  

  • övergripande organisatorisk IT-mognad
  • intern kontroll inom köp och lön
  • granskning av generella IT-kontroller.