Rapport

Granskning av IT i skolan, november 2014

PwC har genomfört en granskning av IT i skolan.

Sammanfattning

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

  • Finns en tillfredställande hantering av IT i undervisningen inom grundskolan?