Rapport

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013, mars 2014

PwC har gjort en uppföljande granskning av säkerheten i redovisningsprocessen inom ramen för vår granskning av nämndernas ansvar för den interna kontrollen

Sammanfattning

Granskningen innehåller följande moment

  • uppföljning av tidigare noterade brister
  • identifiering/uppdatering av nyckelkontroller
  • test och verifiering av nyckelkontroller
  • bedömning om nyckelkontrollerna är tillfredsställande.