Rapport

Granskning av intern kontroll 2018

Sammanfattning

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska Kommunstyrelsens, Utbildningsnämndens, Gatu- och samhällsmiljönämndens, Arbetsmarknadsnämndens, Omsorgsnämndens samt Äldrenämndens arbete med intern kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.