Rapport

Granskning av intern kontroll 2017

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KPMG granskat kommunens arbete med intern kontroll 2017.

Sammanfattning

KPMG har i sin granskning kommit fram till att arbete med intern kontroll utvecklats ytterligare under 2017 att kommunstyrelsen har varit drivande i detta arbete. Fortfarande gäller dock att:

  • Det är relativt stor skillnad i omfattning på de planer som fastställs av olika nämnder
  • Det är relativt stor skillnad i omfattning på re redovisningar som görs av resultatet av uppföljningar enligt plan
  • Det är inom många områden en relativt stor andel avvikelser i de kontroller som görs.