Rapport

Granskning av grundskolans ledningsfunktion 2016

Kommunrevisionen har grundskolans ledningsfunktion.

Sammanfattning

Granskningen har syftat till att ge svar på:

  • Hur ser ledningsorganisationen ut i förvaltningen?
  • Hur fungerar de administrativa processerna och styrningen?
  • Vilka organisatoriska förutsättningar har rektor för att genomföra sitt uppdrag?
  • Hur uppfattar personalen tillgången till rektors pedagogiska ledning och stöd?
  • Hur arbetar nämnden med ledarskapsutveckling för rektorerna?