Rapport

Granskning av generella IT-kontroller 2015

PwC har gjort en uppföljande granskning av generella IT-kontroller inom ramen för granskningen av nämndernas ansvar för den interna kontrollen.

Sammanfattning

Granskningen har fokuserat på säkerheten i applikationer, operativsystem och databaser.

Syftet med uppföljningen är att identifiera vilka förändringar som Uppsala kommun har genomfört gällande den interna kontrollen 2015 och hur detta har påverkat föregående års observationer.