Rapport

Granskning av Fyrishov AB 2016

Kommunrevisionen har granskat verksamheten hos Fyrishov AB år 2016.

Sammanfattning

Rapporten granskar om bolaget följer fastställda principer och regler, interna som externa, och om bolaget har förutsättningar och ramverk som knyter an till det kommunala ändamålet med verksamheten.