Rapport

Granskning av Destination Uppsala 2016

Kommunrevisionen har granskat verksamheten hos Destination Uppsala AB år 2016.