Rapport

Granskning av delårsrapport 2016

Uppsala kommuns revisorer har genomfört en översiktlig granskning av kommunens delårsrapport med hjälp av KPMG.

Sammanfattning

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om.