Rapport

Granskning av bokslut och årsredovisning 2017

KPMG har haft i uppdrag att granska årsredovisningen i syfte att ge revisionerna underlag för revisionsberättelsen.

Sammanfattning

KPMG har fått i uppdrag av Uppsala kommuns förtroendevalda revisorer att granska bokslut och årsredovsining för räkenskapsåret 2017. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.