Granskning av arbetsgivarfrågor

Kommunrevisionens granskning av hur arbetsgivarfrågor hanteras i kommunstyrelsen, äldrenämnden och utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt mål och uppdrag avseende kommunens medarbetare. Enligt kommunrevisionens bedömning har kommunstyrelsen och de granskade nämnderna på ett tydligt sätt fastställt åtgärder i verksamhetsplanerna för att uppnå dessa mål.