Rapport

Granskning av anläggningsredovisningen

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska anläggningsredovisningen.

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att granska kvaliteten i kommunens anläggningsredovisning. Granskningen avser de rutiner och regIer som tillämpats för räkenskapsåret 2016 inom Uppsala kommun.