Rapport

Giftfria förskolor i Uppsala – mål och åtgärder

Rapport om hur Uppsala kommun kan minska exponering och risker med kemikalier på förskolorna.

Sammanfattning

Rapporten visar vad de olika ansvariga nämnderna och styrelserna behöver göra för att förebygga och minska barns exponering av kemikalier, hormonstörande samt allergiframkallande ämnen i förskolorna i Uppsala kommun och vad som måste göras för att uppfylla det regelverk som finns på nationell och lokal nivå.

Dokumentet redovisar tidssatta mål och åtgärder och vem som ansvarar för att uppfylla dem. Förslagen till mål och åtgärder är ett led i att förbättra kvaliteten i verksamheten i samtliga förskolor i Uppsala kommun.