Rapport

Förstudie/kartläggning: Verksamheten vid kommunens alkoholmottagning vid Dag Hammarskjölds väg 13, oktober 2014

PwC har gjort en översiktlig förstudie och kartläggning av verksamheten vid kommunens alkoholmottagning vid Dag Hammarskjölds väg 13.

Sammanfattning

Kommunens revisorer har från handläggare i kommunen delgivits synpunkter på verksamheten vid kommunens öppenvårdsbehandling för alkoholmissbruk vid Dag Hammarskjölds väg 13 (Dag H).