Mål och budget

Förslag till Mål och budget 2018–2020

Här kan du läsa förslag till kommunens mål och budget för 2018–2020. Majoriteten (S, MP, V) har lagt fram ett förslag och här kommer också oppositionspartiernas förslag att finnas. Förslagen publiceras allteftersom de blir klara.

Sammanfattning

Majoritetens förslag skickas till kommunens nämnder för yttrande.

Beslut fattas i kommunstyrelsen under hösten. Därefter beslut i kommunfullmäktige i november.

Se gällande mål och budget för 2017–2019.