Mål och budget

Förslag till Mål och budget 2018–2020

Här kan du läsa majoritetens (S, MP, V) förslag till kommunens mål och budget för 2018–2020.

Sammanfattning

Förslaget antogs av kommunfullmäktige i november 2017.

Se gällande mål och budget.

Läs om arbetet med att ta fram kommunens mål och budget.