Mål och budget

Förslag till Mål och budget 2016

Här kan du läsa förslag till kommunens mål och budget för 2016. Majoriteten (S, MP, V) har lagt fram ett förslag och här finns också oppositionspartiernas förslag. 

Sammanfattning

Mål och budget är kommunens verksamhetsplan. Den innehåller bland annat inriktningsmål för alla nämnder, utmaningar för organisationen och en beskrivning av den politiska plattformen. Dokumentet gäller i tre år och uppdateras varje år. Kommunfullmäktige fattar beslut om Mål och budget i november varje år.

Majoritetens förslag är utsänt till kommunens nämnder för yttrande. Mål och budget 2016 fanns på kommunstyrelsens dagordning för beslut 14 oktober. Kommunfullmäktige beslutar om planen 2–3 november.