Information

Förorenade områden

Informationsblad om förorenade områden.

Dokument

Sammanfattning

Den som upptäcker en förorening på sin fastighet är skyldig att rapportera detta till miljöförvaltningen. Anmäl alltid innan du vidtar åtgärder i ett förorenat område.