Regler

Föreskrifter för grävning i allmän platsmark

I Uppsala kommuns Föreskrifter för grävning i allmän platsmark kan du läsa om vilka regler som gäller då du ska gräva på allmän platsmark.

Sammanfattning

I föreskrifterna finns information om vad du bör tänka på innan du gräver, olika typer av kontroller/besiktningar som ska utföras, vad som gäller vid schaktning samt hur marken ska återställas.