Riktlinje

Föreskrifter för Brottsförebyggande rådet

Stadgar och föreskrifter för det lokala brottsförebyggande rådet.

Dokument

Föreskrifter för brottsförebyggande rådet

PDF, 151 KB | Lyssna

Stadgar och föreskrifter för det lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala.

Sammanfattning

Brottsförebyggande rådet är ett verksamhetsövergripande samråds- och samverkansorgan för myndigheter och representerade organisationer.

Uppdrag

Rådets verksamhetsområden omfattar kunskapsbaserat socialt brottsförebyggande arbete i Uppsala kommun och har särskilt till uppgift:

  • att kontinuerligt bevaka förhållanden bland barn och ungdomar i kommunen som kan utgöra risker för social oro, kriminalitet och droger och söka gemensamma lösningar på dessa problem
  • att bevaka den sociala utvecklingen inom skolområdet som tecken på social oro, mobbning, droger och kriminalitet och söka gemensamma sätt att förebygga och åtgärda denna typ av problem i skolan
  • att bevaka utvecklingen i socialt utsatt geografiska områden i kommunen som kan utgöra risker för att sociala problem, droganvändning och kriminalitet utvecklas.