Information

Förbränningstoaletter

Informationsblad om förbränningstoaletter

Dokument

Sammanfattning

Om du samlar upp och förbränner urin, fekalier och toalettpapper, undviker du att släppa ut merparten av närings- och smittämnen från avloppet till vatten. För att få installera en förbränningstoalett måste du göra en anmälan till miljöförvaltningen.