Policy

Finanspolicy

Uppsala kommuns finanspolicy ska säkerställa bland annat kommunens långsiktiga betalningsförmåga och internkontroll.

Dokument

Finanspolicy

PDF, 748 KB | Lyssna

Sammanfattning

Policyn innehåller riktlinjer och ramar för 

  • organisation och ansvarfördelning mellan kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse. 
  • likviditetsförvaltning 
  • finansiella placeringar 
  • finansiering
  • elhandel 
  • och rapportering.