Resultat av dialog

Ett gott seniorliv i Bälingebygden

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Äldrenämnden anordnade 4 juni 2015 en medborgardialog på Temat ”Ett gott liv i Bälingebygden”. Syftet var att fånga upp behov och önskemål hos seniorer i Bälingebygden. 

Dialogmötet hölls på bygdegården i Bälinge. Drygt 50 medborgare kom till mötet, där sju av nämndens politiker deltog tillsammans med fem tjänstemän.

De flesta yttryckte att de trivs bra i bygden, att det är bra vägar och bussförbindelser men att enkelbiljett på bussarna är dyra. Det finns ett aktivt föreningsliv och möjligheterna till egen friskvård är ganska stora.

Det som kan förbättras är främst cykelvägarna och inte minst tillgången till olika boendeformer i bygden.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

4 juni 2015, 16:30 till

4 juni 2015, 18:30

Sammanfattning

Äldrenämnden bjuder in till en medborgardialog för att diskutera förutsättningarna för att leva ett gott liv i Bälingebygden.

Beskrivning

Kommunen har ansvar för att se till att Uppsalas seniorer har förutsättningar att leva ett gott liv. Det gäller förstås oavsett var i kommunen man bor.

  • Hur ser förutsättningarna ut för att leva ett gott liv i Bälingebygden?
  • Vilka styrkor och svagheter finns där för detta?

Äldrenämnden bjuder in till en medborgardialog för att diskutera dessa frågor.

Tid: torsdag 4 juni 16.30–18.30
Plats: Bygdegården, Kyrkstigen 1 i Bälinge

Vi bjuder på förtäring.
Välkommen att bidra med dina tankar och idéer!

Monica Östman (S)
Ordförande i äldrenämnden