Riktlinje

Ersättning för förtroendevalda

Dokumentet beskriver vilken ersättning som förtroendevalda i kommunen får.

Sammanfattning

Kommunens förtroendevalda får ekonomisk ersättning i och med sitt uppdrag. Hur mycket ersättning en förtroendevald får beror på hur många procent personen jobbar.

Ersättningen följer i stort sett den ersättning som Sveriges riksdagsledamöter får. Se riksdagsledamöternas arvoden på riksdagen.se