Information

Enskilt avlopp

Informationsblad om enskilt avlopp.

Dokument

Enskilt avlopp

PDF, 405 KB | Lyssna

Sammanfattning

Om du planerar att bygga en avloppsanläggning måste du söka tillstånd eller göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan du börjar arbetet med anläggningen. I informationsbladet får du veta mer om vad som gäller för enskilt avlopp.