Information

Enskilda vattentäkter

Informationsblad om enskilda vattentäkter.

Dokument

Sammanfattning

I Uppsala kommun finns cirka 4300 enskilda brunnar. Du som enskild brunnsägare bör regelbundet ta vattenprover på ditt dricksvatten. I informationsbladet får du veta mer om vad som gäller för enskilda vattentäkter.