Rapport

Ekosystemtjänster i Uppsala kommun

Underlagsrapport till översiktsplan 2016 och andra fysiska planer i Uppsala kommun. Rapporten ger även förslag på principer för hur ekosystemtjänster bör hanteras i den fortsatta fysiska planeringen och i den långsiktiga utvecklingen i kommunen med en planeringshorisont till år 2030 och 2050.

Sammanfattning

Syftet med rapporten är att kartlägga och beskriva Uppsala kommuns ekosystemtjänster (EST). Dokumentet utgör en del av kommunens långsiktiga arbete för en hållbar utveckling såsom beskrivet i Policy för hållbar utveckling (se Bilaga 2 i Ekologisk hållbarhet – samlande ramverk för program och planer, 2014).

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.