Information

Egenkontroll för tillstånds- och anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet

Informationsblad från miljöförvaltningen om hur du som driver en miljöfarlig verksamhet tar fram rutiner för att förebygga skador på människor och miljö.

Sammanfattning

  • Du som driver en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig eller tillståndspliktig enligt miljöbalken måste ha ett skriftligt egenkontrollprogram
  • Målet är att förebygga skador på människors hälsa och miljön
  • Du säkerställer att du inte bryter mot miljölagstiftning och myndighetsbeslut genom att arbeta systematiskt med egenkontroll.